about-mehrazar

about-clinic

 

 

about-social-work

about-babri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلینیک مددکاری اجتماعی مهرآذر:

کلینیک مددکاری اجتماعی مهرآذر با تکیه براصل کرامت انسان مشتمل بردو شاخه خشنودی از خویشتن و رضایتمندی از زندگی و محور قراردادن آموزشهای کارگاهی و مهارتی به عنوان کارآمدترین ابزار پیشگیری در سطوح سه گانه آن (آگاه سازی، درمان، توانمند سازی)، مشغول فعالیت می باشد.

 

هر انسانی ممکن است در طول زندگی با مشکلاتی مواجه شود که حل آنها از قدرت خود و شبکه حمایتی اش خارج باشد. در این شرایط هیچ فضایی مثل یک کلینیک مددکاری نمی تواند به او کمک کند. در کلینیک مهر آذر، مددکاران، روانشناسان، مشاوران و حقوقدانانی حضور دارند تا مشکل مراجع را از جنبه های مختلف بررسی کرده، در صورت امکان حل کنند و در صورتی که امکان حلش را نداشته باشند به فردی که کارآیی لازم را دارد ارجاع دهند.

 

 clinic

 

این کلینیک با بهره گیری از نیروهای مجرب و ابزارهای استاندارد و تجربه همکاری موثر و موفق با معاونت اجتماعی شهرداری منطقه دو تهران، آموزش و پرورش منطقه دو، سازمان بهزیستی استان تهران و نیز سازمانهای غیردولتی مانند انجمن حمایت از حقوق کودک، بنیاد امید مهر، کانون خانواده های بیماران مزمن روانی، موسسه رهیاب، کانون کلینیک های مددکاری کشور و دانشگاه های مختلف، آمادگی دارد تا درچهارچوب اصول جهانی مددکاری اجتماعی وقوانین عمومی و اختصاصی جمهوری اسلامی ایران با ادارات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی در موارد زیر همکاری داشته باشد:

 

1: مشارکت در اجرای طرح های تحقیقاتی و مطالعات میدانی

2: سنجش شاخص سلامت در نیروی انسانی شاغل، خانواده آنها و نیز گروه های هدف آن سازمان از سه جنبه جسمی، روانی و اجتماعی و غربالگری و شناسایی افراد در وضعیت دشوار.

3: طراحی و اجرای کارگاه های آموزشی مورد نیاز سازمان با توجه به نتیجه سنجش.

4: ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره  و درمانی خصوصی به  افرادی که  در کارگاه های آموزشی نیازمندی آنها تشخیص داده شده است.

5: پیگیری افراد تحت مشاوره و درمان.

 

امید است همکاری مشترک و ارتقاء کیفیت زندگی شاغلین و گروه های هدف آن سازمان گام موثری در رشد بهره وری و موفقیت آن سازمان در رسیدن به اهداف خود برداشته شود .