faq

faq

 

 

social-pathology

psychology

sociology

social-work

books

 

 

 

یک مقالۀ علمی ره آورد تجربه و تمرین در سازماندهی فکری است به این معنی که نویسندۀ مقاله می آموزد تا نتایج پژوهش ها، مطالعات و تجربیات خود را به شکل طبقه بندی و به ساده ترین روش بیان کند. مقاله نوشتن علاوه بر شریک کردن دیگران در آگاهی خویشتن، نوعی دعوت به نقد نیز است. گفتن اینکه من توانسته ام در این حد و به این شیوه آگاهی کسب کنم، حال شما به عنوان خوانندگان این مقاله که در یافته های من شریک می شوید، توانایی ها و ضعف های مرا دریابید و به من اطلاع دهید تا بتوانم یافته های خود را محک بزنم و رشد کنم.

 

این قسمت از این سایت به مقاله ها اختصاص دارد. در این قسمت مقاله هایی که حاصل پژوهش های میدانی، مطالعات اسنادی و تجربیات کلینیکی مدیر و کارشناسان مهر آذر است انتشار می یابد تا در معرض نقد و ارزبابی عموم قرار گیرد. امید است مطالعۀ هر مقاله اگر نتواند پاسخی به پرسشی باشد، دست کم پرسشی را در اذهان پدید آورد تا با انباشت پرسش ها، کنکاش و یافتن پاسخ اجتناب ناپذیر گردد و به این وسیله دانش بشری گامی دیگر به جلو بردارد.

 

چنانچه مي بينيد مقالات بصورت موضوعي دسته بندي شده اند و در نهايت بخشي را نيز به معرفي كتابهاي مفيد اختصاص داده ايم. ضمناً مقالات بصورت PDF نيز قابل دانلود هستند.