faq

faq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرسش: خواهر 30 سالۀ من مدت هاست که فکر می کند با رییس جمهوری ایـران، آمریـکا، روسـیه و هنر پیشگان هالیود ارتباط دارد. او ادعا می کند که این افراد او را رابط خودشان قرار داده اند و از طریق او پیام های سری برای هم می فرستند. خواهرم حاضر نیست بگوید این پیام ها چه نوع پیام هایی هستند. او گاهی به صدای بلند با افراد مذکور بحث می کند. مشکل او چیست؟

 

 

پاسخ: به نظر می رسد خواهر شما دچار توهم شنیداری شده است. توهم می تواند نشانه ای از بیماری اسکیزوفرنی باشد. بیماری اسکیزوفرنی ( اشتقاق روانی ) نوعی بیماری مزمن روانی است و گونه های مختلفی دارد. اصلی ترین نشانه های بیماری اسکیزوفرنی توهم و هذیان است. ایــن بیـماری معمولا افراد 17 تا 40 ساله را در در گیر می کند. پیشنهاد می شود خواهر شما سریعا با یک روانپزشک دیدار داشته باشد.

 

**********

 

پرسش: پسری هستم 23 ساله. از لحاظ شغلی و تحصیلی آدم موفقی هستم و در خانواده ای که از لحاظ اجتماعی مورد قبول است زندگی می کنم. حدود یک سال پیش با دختری آشنا شده ام و از آنجا که هر دو خانوادۀ سنتی داریم با قصد ازدواج خانواده ها را در جریان گذاشتیم. همه چیز خوب بود تا اینکه خانم گفت قبل از من با پسری دوستی بسیار ساده ای داشته است.  از همان روز من حالم بد شده و هر روز بدتر می شود. هر روز او را تحت فشار می گذارم تا بیشتر از جزییات رابطه اشان بگوید. تا جایی که گاهی کلافه اش می کنم. وقتی هم که تنها هستم یکسره به این موضوع فکر می کنم و می ترسم که باز هم این کار را تکرار کند. این فکر زندگی ام را مختل کرده است. چه باید بکنم؟

 

پاسخ: به نظر می رسد شما دچـار بدبینی هستید. متــاسفانه اطــلاع نداده اید که این حس را فقط در مورد این خانم دارید یا در سایر جنبه های زندگیتان هم وجود دارد. اگر در سایر جنبه های زندگیتان هم این افکار و احساسات وجود دارد می توان حدس زد که شما دچار بدبینی هستید. اما اگر فقط در مورد این خانم این افکار به سراغتان می آید، می توان حدس زد که دچار چسبندگی فـکر شده اید که به وسواس مربوط می شود. در صورتی که بدبین هستید به یک روانپزشک و در صورتی که دچار چسبندگی فکر هستید به یک روانشناس مراجعه کنید.

 

**********

 

پرسش: زنی هستم 25 ساله. 5 سال پیش با پسری که دوست بودیم ازدواج کرده ام. یک فرزند دختر دارم. همسرم بسیار پرخاشگر است و در مقابل کوچکترین اعتراض من،کتکم می زند. اخیرا هم احساس می کنم که خیانت می کند. جه باید بکنم؟

 

پاسخ: پرخاشگری می تواند چند دلیل داشته باشد. یکی از دلایل پرخاشگری، ناکامی است. وقتی فردی در رسیدن به اهدافش ناکام باشد به 4 روش عکس العمل نشان می دهد. پرخاشگری – انزوا – خیالپردازی – بازگشت.

منظور از بازگشت، انجام رفتارهایی است که به مرحلۀ قبل از دورۀ کنونی زندگی مربوط می شود.

پس در صورت پرخاشگری فردی، ابتدا باید ناکامی های او را بررسی کرد. دلیل دیگر پرخاشگری می تواند تراکم انرژی باشد. هر فردی دارای انرژی است که این انرژی باید یه نحو درستی تخلیه شود. کار، تفریح، فعالیت بدنی، ارتباط جنسی ورزش می تواند عامل تخلیه باشد. اگر فردی این کارها را نکند، انرژی متراکم در وجودش می تواند باعث پرخاشگری شود.

دلیل دیگر پرخاشگری می تواند استفاده از الکل و مواد مخدر باشد.

اما در مورد خیانت توضیح کافی نداده اید. ملاقات شما با یک مددکار اجتماعی می تواند مفید باشد.