faq

faq

 

 

faq-sidebar

 

 

 

 

 

 

بین دانایی  و پرسش رابطه ای دیالکتیک وجود دارد. پرسش از دانایی سرچشمه می گیرد و

دانایی را پرسش افزایش می دهد. آنکه نمی داند نمی پرسد و آنکه نمی پرسد نمی داند.

 

پرسش آغاز دانش است، ربط منطقی دادن بین پدیده ها ست. اگر پرسش را حذف کنیم آنچه

می ماند فقط شناختی است مبتنی بر حکمت عامیانه یا ایدئولوژی، که هر چند آگاهی هستند ولی دانش نیستند. پرسش به دو ویژگی دانش- تکرارپذیری و قابلیت رد و اثبات – نمود عینی می بخشد.

 

پرسش و پاسخ ارتباطی است که بین دو نفر برای بودن و شدن برقرار می شود.

سفری است به سوی یک هدف. پرسش کننده همانقدر در رشد دیگری سهم دارد که پاسخ دهنده.

همچنانکه مادر و فرزند همدیگر را به دنیا می آورند، پرسشگر و پاسخگو نیز همدیگر را در بودن و شدن یاری می دهند.

 

این قسمت، به پرسشهای شما اختصاص دارد. شما می پرسید نه فقط برای اینکه بدانید، برای اینکه دانش را به وجود بیاوریم.  پرسشهاي مختلف خود را براي ما ايميل كنيد و جواب آن را در اين بخش ببينيد. بديهي ست كه در صورت درخواست شما مشخصات و اسامي شما در اين صفحه ذكر نخواهد شد و حروف اول شما درج خواهد شد. براي ورود به صفحه پرسشها و پاسخها روي لينك زير كليك كنيد.

 

 

 

 

ورود به صفحه پرسشها و پاسخها