خدمات

خانواده درمانی

پیگیری وظیفۀ منحصر به فرد ماست

کلینیک مهرآذر

خانواده درمانی

خانواده درمانی مداخله‌ای است که بر تغییر تعاملات بین اعضای خانواده متمرکز است و در آن تلاش می‌شود کارکرد خانواده به عنوان واحدی متشکل از تک ‌تک اعضای خانواده بهبود یابد
هدف از خانواده درمانی پیشگیری و درمان برای کمک به خانواده‌ها ،است و برای این منظور کل خانواده را باید مورد بررسی قرار داد. برای حل مشکل خانواده یا یکی از اعضا آن کل سیستم خانواده مورد توجه قرار می‌گیرد و تلاش می‌شود علل بروز و عوامل تشدید کننده مشکل در داخل خانواده و در نوع روابط اعضا با یکدیگر مورد بررسی قرار گیرد.