خدمات

خدمات بهزیستی

پیگیری وظیفۀ منحصر به فرد ماست

کلینیک مهرآذر

خدمات بهزیستی (مرکز مثبت زندگی کد ۱۲۷)

خدمات بهزیستی

مراکز مثبت زندگی در حال حاضر آماده ی خدمت رسانی به جامعه هدف هستند، این مراکز با هدف تسهیل دسترسی گروه‌های هدف به خدمات سازمان راه‌اندازی شده است.

اهداف مراکز مثبت زندگی:

 • افزایش آگاهی عموم افراد جامعه از وظایف، فعالیت‏ها و خدمات سازمان بهزیستی
 • تسهیل دسترسی گروه‏های هدف به خدمات سازمان
 • کاهش ترددهای غیرضروری به مراکز و ادارات بهزیستی
 • گسترش و فراگیری خدمات سازمان
 • توزیع عادلانه خدمات سازمان
 • ایجاد شفافیت در فرآیند ارائه خدمات سازمان
 • ارائه مجموعه ای از خدمات سازمان دریک مرکز
 • تقویت رویکرد خانواده محور و اجتماع محور در ارائه خدمات سازمان
 • گسترش رویکرد ارائه خدمات به صورت فعال
 • مدیریت بهینه منابع و افزایش بهره وری
 • افزایش رضایتمندی مردم از خدمات سازمان
 • افزایش ظرفیت مشارکت بخش غیردولتی و کاهش تصدی گری دولت
 • ارتقاء کیفی و کمی خدمات سازمان
 • فراهم شدن امکان ارائه خدمات به صورت الکترونیکی
 • بهبود، اصلاح و حذف فرآیندهای موازی
 • امکان طراحی برنامه‏های جدید برای رفع نیازهای روز جامعه هدف
 • کاهش بهای تمام شده ارائه خدمات
 • تسهیل اخذ بازخورد از ارائه خدمات
 • تسریع گسترش برنامه‏های استاندارد ارائه خدمات از طریق شبکه مراکز