درباره ما

درباره رضا ببری

کلینیک مددکاری اجتماعی مهرآذر

درباره رضا ببری :

نام:

نام خانوادگی:

سال تولد:

محل تولد:

رضا

ببری بناب

1346

بناب

آموزش

دیپلم علوم انسانی از دبیرستان بهشتی سال 1365 بناب.
لیسانس علوم اجتماعی (با گرایش خدمات اجتماعی) از دانشگاه علامه طباطبایی سال 1371 تهران.
فوق لیسانس مدکاری اجتماعی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی سال 1384 تهران.

عنوان پایان نامه کارشناسی:

بررسی مسائل و مشکلات معلمان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش منطقه بناب.

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

بررسی مدیریت استراتژیک در سازمانهای غیردولتی حمایتی شهر تهران.

سوابق کاری

 • 74 – 1373: دو سال مددکاری اجتماعی بیمارستان شهید دکتر قلی پور ارومیه
 • 77 – 1376: دو سال کارشناس آسیبهای اجتماعی بهزیستی استان زنجان
 • 79 – 1378: دو سال مددکار اجتماعی مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی تبریز  
 • 81 – 1380: دو سال مددکار اجتماعی سازمان غیردولتی حمایت از حقوق کودکان تهران
 • 1383: اجرای پروژه آسیب شناسی زنان بم یکسال بعد از زلزله برای سازمان ملل متحد
 • 1384: اجرای پروژه آموزش شناسایی و ارجاع کودکان بم به تمام مدیران و معاونان بم برای سازمان ملل متحد
 • 1384: اجرای پروژه پروتکل آسیبهای اجتماعی ایران برای سازمان بهزیستی
 • 85 – 1384: تدریس دروس تخصصی مددکاری اجتماعی دردانشگاه آزاد کرمان در سال تحصیلی
 • 85 – 1384: تدریس تخصصی مددکاری اجتماعی دردانشگاه جامع علمی کاربردی زندان کرمان
 • مدرس درس مددکاری اجتماعی و آسیبهای اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات) رشته های خدمات اجتماعی، روانشناسی و مشاوره دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی) تهران .
 • مدرس  درس های روان شناسی و درس های مرتبط در دانشگاه آزاد بناب
 • صاحب امتیاز و مسئول فنی کلینیک مددکاری اجتماعی مهرآذر.
 • ارائه مشاوره های مددکاری به مراجعات کلینیک مددکاری مهرآذر از سال 1384 سال
 • كارشناس برنامه هاي خانواىه تلوؤيون اؤ سال 1389 تا كنون
 • كارشناس برنامه صنعت و سلامت رادیو از مهرماه 1391
 • مددکار و مشاور (ارايه خدمات مددکاری اجتماعی به فرزندان ترخیصی سازمان بهزیستی ) از سال ۱۳۹۳ تا کنون .
 • استاد مصاحبه داوطلبان اخذ مدرک مرکز مشاوره قوه قضاییه.

فعالیت های اجتماعی

 • تدریس دوره های مددکاری اجتماعی برای سازمان غیر دولتی انجمن حمایت از حقوق کودکان
 • طراح برنامه استراتژیک بنیاد غیردولتی امید مهر و مشاور عالی این سازمان در مبارزه با آسیبهای اجتماعی .
 • مدرس دوره های ( رشد و اختلالات آن و روابط خانواده ) در مدارس تهران برای اولیاء دانش آموزان
 • مدرس دوره های آسیبهای اجتماعی برای کانونهای مختلف خانه فرهنگ نصر تهران .
 • عضو و مدرس انجمن وسواس ایران و تدریس مهارتهای زندگی برای مربیان کشوری این مهارتها .
 • عضو انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران .
 • عضو انجمن پژوهشگران جوان سازملن ملی جوانان .
 • عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان .
 • عضو گروه مدرسین خانه سلامت بوستان گفتگوی تهران .
 • عضو هیئت موسس و عضو انجمن پیشگیری از آسیبهای اجتماعی کرمان .
 • عضو هیئت مدیره کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی کشور از سال 1386

تألیفات

 • چاپ مقاله مدیریت استراتژیک در سازمانهای غیردولتی در فصلنامه علمی پژوهشی مددکاری اجتماعی.
 • چاپ گزارشاتی در ستون نگاه مددکار روزنامه شرق.
 • راهنمایی دانشجویان رشته خدمات اجتماعی دانشگاه آزاد کرمان در تهیه و تدوین پایان نامه های تحصیلی.
 • راهنمایی دانشجویان رشته خدمات اجتماعی دانشگاه تربیت معلم تهران در تهیه و تدوین پایان نامه های تحصیلی.
 • چاپ سلسله نوشتارهایی در خصوص آسیبهای اجتماعی ( به ویژه کودکان کار – کودکان خیابانی – کودک آزاری ) در نشریه انجمن حمایت از حقوق کودکان.
 • ارائه مقالاتی در خصوص مددکاری اجتماعی و آسیبهای اجتماعی در سایت رسمی مددکاری اجتماعی ایران . www.madadkar.net