درباره رضا ببری

امید است همکاری مشترک و ارتقاء کیفیت زندگی شاغلین و گروه های هدف آن سازمان گام موثری در رشد بهره وری و موفقیت آن سازمان در رسیدن به اهداف خود برداشته شود.

نام: رضا
نام خانوادگی: ببری بناب
سال تولد: 1346
محل تولد: بناب

 • دیپلم علوم انسانی از دبیرستان بهشتی سال 1365 بناب.
 • لیسانس علوم اجتماعی (با گرایش خدمات اجتماعی) از دانشگاه علامه طباطبایی سال 1371 تهران.
 • فوق لیسانس مدکاری اجتماعی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی سال 1384 تهران.

بررسی مسائل و مشکلات معلمان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش منطقه بناب.

بررسی مدیریت استراتژیک در سازمانهای غیردولتی حمایتی شهر تهران.

 • 74 – 1373: دو سال مددکاری اجتماعی بیمارستان شهید دکتر قلی پور ارومیه
 • 77 – 1376: دو سال کارشناس آسیبهای اجتماعی بهزیستی استان زنجان
 • 79 – 1378: دو سال مددکار اجتماعی مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی تبریز  
 • 81 – 1380: دو سال مددکار اجتماعی سازمان غیردولتی حمایت از حقوق کودکان تهران
 • 1383: اجرای پروژه آسیب شناسی زنان بم یکسال بعد از زلزله برای سازمان ملل متحد
 • 1384: اجرای پروژه آموزش شناسایی و ارجاع کودکان بم به تمام مدیران و معاونان بم برای سازمان ملل متحد
 • 1384: اجرای پروژه پروتکل آسیبهای اجتماعی ایران برای سازمان بهزیستی
 • 85 – 1384: تدریس دروس تخصصی مددکاری اجتماعی دردانشگاه آزاد کرمان در سال تحصیلی
 • 85 – 1384: تدریس تخصصی مددکاری اجتماعی دردانشگاه جامع علمی کاربردی زندان کرمان
 • مدرس درس مددکاری اجتماعی و آسیبهای اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات) رشته های خدمات اجتماعی، روانشناسی و مشاوره دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی) تهران. 
 • مدرس  درس های روان شناسی و درس های مرتبط در دانشگاه آزاد بناب
 • صاحب امتیاز و مسئول فنی کلینیک مددکاری اجتماعی مهرآذر.
 • ارائه مشاوره های مددکاری به مراجعات کلینیک مددکاری مهرآذر از سال 1384 سال
 • تدریس دوره های مددکاری اجتماعی برای سازمان غیر دولتی انجمن حمایت از حقوق کودکان
 • طراح برنامه استراتژیک بنیاد غیردولتی امید مهر و مشاور عالی این سازمان در مبارزه با آسیبهای اجتماعی .
 • مدرس دوره های ( رشد و اختلالات آن و روابط خانواده ) در مدارس تهران برای اولیاء دانش آموزان
 • مدرس دوره های آسیبهای اجتماعی برای کانونهای مختلف خانه فرهنگ نصر تهران .
 • عضو و مدرس انجمن وسواس ایران و تدریس مهارتهای زندگی برای مربیان کشوری این مهارتها .
 • عضو انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران .
 • عضو انجمن پژوهشگران جوان سازملن ملی جوانان .
 • عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان .
 • عضو گروه مدرسین خانه سلامت بوستان گفتگوی تهران .
 • عضو هیئت موسس و عضو انجمن پیشگیری از آسیبهای اجتماعی کرمان. 
 • عضو هیئت مدیره کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی کشور از سال 1386
 • چاپ مقاله مدیریت استراتژیک در سازمانهای غیردولتی در فصلنامه علمی پژوهشی مددکاری اجتماعی.
 • چاپ گزارشاتی در ستون نگاه مددکار روزنامه شرق.
 • راهنمایی دانشجویان رشته خدمات اجتماعی دانشگاه آزاد کرمان در تهیه و تدوین پایان نامه های تحصیلی.
 • راهنمایی دانشجویان رشته خدمات اجتماعی دانشگاه تربیت معلم تهران در تهیه و تدوین پایان نامه های تحصیلی.
 • چاپ سلسله نوشتارهایی در خصوص آسیبهای اجتماعی ( به ویژه کودکان کار – کودکان خیابانی – کودک آزاری ) در نشریه انجمن حمایت از حقوق کودکان .
 • ارائه مقالاتی در خصوص مددکاری اجتماعی و آسیبهای اجتماعی در سایت رسمی مددکاری اجتماعی ایران .