درباره ما

درباره مددکاری

Keith Keller

کلینیک مددکاری اجتماعی مهرآذر

کلینیک مددکاری اجتماعی مهرآذر با تکیه براصل کرامت انسان مشتمل بردو شاخه خشنودی از خویشتن و رضایتمندی از زندگی و محور قراردادن آموزشهای کارگاهی و مهارتی به عنوان کارآمدترین ابزار پیشگیری در سطوح سه گانه آن (آگاه سازی، درمان، توانمند سازی)، مشغول فعالیت می باشد.

هر انسانی ممکن است در طول زندگی با مشکلاتی مواجه شود که حل آنها از قدرت خود و شبکه حمایتی اش خارج باشد. در این شرایط هیچ فضایی مثل یک کلینیک مددکاری نمی تواند به او کمک کند.

در کلینیک مهر آذر، مددکاران، روانشناسان، مشاوران و حقوقدانانی حضور دارند تا مشکل مراجع را از جنبه های مختلف بررسی کرده، در صورت امکان حل کنند و در صورتی که امکان حلش را نداشته باشند به فردی که کارآیی لازم را دارد ارجاع دهند.

این کلینیک با بهره گیری از نیروهای مجرب و ابزارهای استاندارد و تجربه همکاری موثر و موفق با معاونت اجتماعی شهرداری منطقه دو تهران، آموزش و پرورش منطقه دو، سازمان بهزیستی استان تهران و نیز سازمانهای غیردولتی مانند انجمن حمایت از حقوق کودک، بنیاد امید مهر، کانون خانواده های بیماران مزمن روانی، موسسه رهیاب، کانون کلینیک های مددکاری کشور و دانشگاه های مختلف، آمادگی دارد تا درچهارچوب اصول جهانی مددکاری اجتماعی وقوانین عمومی و اختصاصی جمهوری اسلامی ایران با ادارات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی در موارد زیر همکاری داشته باشد:

امید است همکاری مشترک و ارتقاء کیفیت زندگی شاغلین و گروه هدف آن سازمان گام موثری در رشد بهره وری و موفقیت آن سازمان در رسیدن به اهداف خود برداشته شود.