خدمات

روان درمانی

پیگیری وظیفۀ منحصر به فرد ماست

معرفی روش درمانی نوروفیدبک

نوروفیدبک نوعی درمان مکمل و همچنین نوعی ابزار جدید و نوین برای بهبود اختلالات روانپزشکی است.در نتیجه از نوروفیدبک برای اندازه گیری و ارزیابی فعالیت های عصبی مربوط به مغز استفاده خواهد شد. و از این جهت فرد متوجه تغییرات مثبت و مناسبی که در امواج مغزی خود ایجاد کرده است یا خیر خواهد شد.

ما به تنهایی آسیب ندیده ایم و به تنهایی نیز درمان نخوهیم شد. (یونگ)
راهی برای کمک به افرادی است که دچار آسیب های روحی و روانی دردناکی شده اند و باعث اختلال در زندگی روزمره و پایین آمدن کارکرد عملکرد و توانایی هایشان شده است .