در اين قسمت كتاب هاي مفيد معرفي مي شود

 

مطلب قابل استفاده

نویسنده و مترجم

عنوان

رديف

شناخت خصلتهای عمومی مردم

محمد علی جمال زاده

خلقیات ما ایرانیان

1

شناخت خصلتهای عمومی مردم

احسان نراقی

جامعه شناسی خودمان

2

شناخت خصلتهای عمومی مردم

جیمز موریه – حبیب الله اصفهانی

خاطرات حاجی بابا اصفهانی

3

شناخت علمی از جامعۀ جرم خیز

تاج زمان دانش

جرم چیست؟ مجرم کیست؟

4

استفاده از نقشهای موثر در جامعه

سازمان بهداشت جهانی

بهداشت برای همه، همه برای بهداشت

5

فاجعۀ ایران و جهان

کورتر کروزه – کیوان خواجویها

بیماری مهلک ایدز

6

شناخت تاریخ اجتماعی ایران

کاظم علمداری

چرا ایران عقب مانده و غرب پیشرفته است

7

مشکلات جمعیتی

گاستون بوتول – حسن پویان

اضافه جمعیت

8

برای تقویت روش مصاحبۀ دانشجو و بحث های سرپرستی و مرور دروس نظری

محسن قندی

مصاحبه در خدمات اجتماعی

9

استفاده در بحث های سرپرستی و تقویت روش کار در مدد کاری

ترجمۀ خانم پریوش

مددکاری اجتماعی

10

برای شناخت دیدگاه های علمی جدید در مددکاری

ترجمۀ خانم غدیری

کنفرانس های دکتر مولا

11

برای جلسات گروهی آموزش خانواده و بررسی مسایل خانواده

دکتر سام آرام

فقر عاطفی در خانواده

12

برای بازدید در منزل

دکتر سام آرام

مددکاری اجتماعی در کارگاه

13

برای روش های آموزش جلسات گروهی

دکتر سید حسن ابطحی

آموزش و بهسازی منابع انسانی

14

کیس و کنفرانس

ایروین جی و باربارا آراساراسون- نجاریان، دهقان، اصغری مقدم

روانشناسی مرضی

15

کیس و کنفرانس

راسل میچل- غلامرضا خواجه پور

افسردگی

16

کیس و کنفرانس

ترجمۀ قره جه داغی

سال های شیرین نوجوانی

17

کیس و کنفرانس

 

اسرار خاطرات کودکی

18

کیس و کنفرانس

ماکسول مالتز

روانشناسی تصویر ذهنی

19

روابط زن و مرد

جان گری – حسن رفیعی

مردان مریخی – زنان ونوسی

20

کیس و کنفرانس

ناتانیل براندن

راهنمای خود باوری زنان

21

کیس و کنفرانس

مارک ویکتور هانتس و جک کیفیلد – وحید افضلی راد

برندگان هرگز نمی ترسند

22

موفقیت

فلورانس ایکاول – گیتی خوشدل

جهار اثر

23

مسایل پرورشی کودکان

علی قائمی

 پرورش مذهبی و اخلاقی کودکان

24

کودکان

عباس فرهادی ثابت

اختلالات عادتی کودکان

25

گروه درمانی

روژی موکی یلی – فریدون وحیدا

پویایی گروه – شناخت مسئله و کاربردهای علمی آن

26

کیس و کنفرانس

دکتر افروز

روانشناسی کاربردی و تربیتی

27

در ارتباط با بیماران اعصاب و روان

پروین بیرجندی

روانشناسی مرضی

28

در ارتباط با بیماران اعصاب و مددکاری جامعه ای

دکتر میلانی

بهداشت روانی

29

کار با فرد

دکتر شولمن – میر بهاء

مهارت های کمک کردن به افراد

30

مددکاری گروهی

دکتر شولمن – میر بهاء

مهارت های کمک کردن به گروهها

31

در ارتباط با دانش آموزان و فیلدهای آموزش و پرورش

سید احمد احمدی

مسایل و مشکلات جوانان

32

حقوق زن در خانواده

مهرانگیز کار

خشونت علیه زنان

33

کاربرد در فیلدهای آموزش  و پرورش

ترجمۀ حمید مقدسی

صرع، بیماری مقدس

34

کیس های روانی

ولی الله اخوت

روان درمانی

35

کیس های روانی، اعتیاد، انحرافات جنسی

احمد شاملو

آسیب شناسی روانی

36

کیس های روانی – کار گروهی

احمد شاملو

روان درمانی

37

روانشناسی بلوغ و نوجوانی – آموزش و پرورش

سیدنی بلاچ

روانشناسی بلوغ

38

خانواده

دکتر ساروخانی

جامعه شناسی خانواده

39

خانواده

دکتر اعزازی

جامعه شناسی خانواده

40

کار با معلولین ذهنی و خانوادۀ آنان 

دکتر داور منش

خانوادۀ معلولین ذهنی

41

بخش صنایع و کارخانجات

وزارت کار

قانون کار

42

بخش صنایع و کارخانجات

دکتر فقاهتی

جامعه شناسی کار

43

بخش صنایع و کارخانجات

دکتر فقاهتی

روانشناسی صنعتی

44

کار ورزی فردی برای اشنایی با تجزیه و تحلیل کیس های مختلف

محمد حسن خاکسار

مفاهیم مددکاری با تکیه بر مددکاری فردی

45

کارورزی فردی و گروهی برای شناخت نوجوان و کار با او

هایم گیترت

روانشناسی نوجوانی

46

در تمام کارورزی ها

دکتر آقا بخشی

اعتیاد و آسیب شناسی خانواده

47

در تمام کارورزی ها

دوآن شولتس

روانشناسی کمال

48

در تمام کارورزی ها

دکتر اقلیما

تکنیک های ارتباط فرد و خانواده

49

کارورزی فردی در مدرسه – بیزاری از مدرسه

دکتر رونالدیس ایگنورث – دکتر نوابی نژاد

کودک و مدرسه

50

پیش از شروع کارورزی و شروع مشاهده

ستاره فرمانفرماییان

دختری از ایران

51

کیس فردی

دکتر سام آرام

راهنامی مددکاری اجتماعی

52

آشنایی با بخش های مختلف درمان بیماران روانی

دکتر میلانی

بهداشت روانی

53

تفاوت ارتباط با افراد معمولی و بیماران روانی

اسماعیل شاهسون

ارتباط و ارتباط درمانی

54

  

انواع درمان های روانی

55

 

دکتر فرجاد

پرستاری روانی

56

آشنایی با مسایل حقوقی بیماران روانی

سعید رحمت

روان پزشکی کیفری

57

 

زاهدی اصل

مقدمه ای بر خدمات اجتماعی

58

جامعه شناسی خانواده

دکتر اعزازی

خشونت خانوادگی

59

آسیب های اجتماعی

فریبرز رییس دانا

بررسی هایی در آسیب شناسی اجتماعی ایران

60

 

حمید رضا کریمی درمنی

توانبخشی گروه های خاص

61

 

حسن موسوی چلیک

مددکاری اجتماعی – کار با فرد

62