بلاگ

مقالات ما

کلینیک مددکاری اجتماعی مهرآذر

مقالۀ علمی

یک مقالۀ علمی ره آورد تجربه و تمرین در سازماندهی فکری است به این معنی که نویسندۀ مقاله می آموزد تا نتایج پژوهش ها، مطالعات و تجربیات خود را به شکل طبقه بندی و به ساده ترین روش بیان کند. مقاله نوشتن علاوه بر شریک کردن دیگران در آگاهی خویشتن، نوعی دعوت به نقد نیز است. گفتن اینکه من توانسته ام در این حد و به این شیوه آگاهی کسب کنم، حال شما به عنوان خوانندگان این مقاله که در یافته های من شریک می شوید، توانایی ها و ضعف های مرا دریابید و به من اطلاع دهید تا بتوانم یافته های خود را محک بزنم و رشد کنم.

این قسمت از این سایت به مقاله ها اختصاص دارد. در این قسمت مقاله هایی که حاصل پژوهش های میدانی، مطالعات اسنادی و تجربیات کلینیکی مدیر و کارشناسان مهر آذر است انتشار می یابد تا در معرض نقد و ارزبابی عموم قرار گیرد. امید است مطالعۀ هر مقاله اگر نتواند پاسخی به پرسشی باشد، دست کم پرسشی را در اذهان پدید آورد تا با انباشت پرسش ها، کنکاش و یافتن پاسخ اجتناب ناپذیر گردد و به این وسیله دانش بشری گامی دیگر به جلو بردارد.

چنانچه مي بينيد مقالات بصورت موضوعي دسته بندي شده اند و در نهايت بخشي را نيز به معرفي كتابهاي مفيد اختصاص داده ايم. ضمناً مقالات بصورت PDF نيز قابل دانلود هستند.

مشاوره شغلي

بلاگ پيمان نامه جهاني حقوق كودك کلینیک مددکاری اجتماعی مهرآذر پيمان نامه جهاني حقوق كودك تعریف مشاورۀ شغلی: به نظر ساندرسون (

ادامه مطلب »