مقالات ما

این قسمت از این سایت به مقاله ها اختصاص دارد. در این قسمت مقاله هایی که حاصل پژوهش های میدانی، مطالعات اسنادی و تجربیات کلینیکی مدیر و کارشناسان مهر آذر است انتشار می یابد تا در معرض نقد و ارزبابی عموم قرار گیرد. امید است مطالعۀ هر مقاله اگر نتواند پاسخی به پرسشی باشد، دست کم پرسشی را در اذهان پدید آورد تا با انباشت پرسش ها، کنکاش و یافتن پاسخ اجتناب ناپذیر گردد و به این وسیله دانش بشری گامی دیگر به جلو بردارد.

آسيب هاي اجتماعي

آسيب اجتماعي چيست؟

آسيب اجتماعي چيست؟ آسیب های اجتماعی که به تعبیر بعضی از اندیشمندان حاصل و معلول مستقیم انقلاب صنعتی هستند، در

ادامه مطلب »
روانشناسي

روانشناسي شانس

روانشناسي شانس ريچارد وايزمنروانشناس دانشگاه هارتفوردشاير چرا برخی مردم بی وقفه در زندگی “شانس” می آورند درحالی که سايرين هميشه

ادامه مطلب »
روانشناسي

مشاوره شغلي

مشاوره شغلي تعریف مشاورۀ شغلی: به نظر ساندرسون ( 1954 ) راهنمایی شغلی و حرفه ای با طرح ریزی، آمادگی

ادامه مطلب »
آسيب هاي اجتماعي

سرآمد آزاري

سرآمد آزاري مقدمه: کودک آزاری پدیدۀ جدیدی نیست. حداقل 600 سال است که کودک آزاری شناخته شده و مبارزه با

ادامه مطلب »