مقالات ما

این قسمت از این سایت به مقاله ها اختصاص دارد. در این قسمت مقاله هایی که حاصل پژوهش های میدانی، مطالعات اسنادی و تجربیات کلینیکی مدیر و کارشناسان مهر آذر است انتشار می یابد تا در معرض نقد و ارزبابی عموم قرار گیرد. امید است مطالعۀ هر مقاله اگر نتواند پاسخی به پرسشی باشد، دست کم پرسشی را در اذهان پدید آورد تا با انباشت پرسش ها، کنکاش و یافتن پاسخ اجتناب ناپذیر گردد و به این وسیله دانش بشری گامی دیگر به جلو بردارد.

Uncategorized

كتاب هاي مفيد

در اين قسمت كتاب هاي مفيد معرفي مي شود   مطلب قابل استفاده نویسنده و مترجم عنوان رديف شناخت خصلتهای

ادامه مطلب »
مددكاري

درباره مددكاري

درباره مددكاري مددکاری اجتماعی:   هر علمی در دنیا تاریخچه یا پیشینه ای دارد. مددکاری اجتماعی نیز از این قاعده

ادامه مطلب »