خدمات

موسسه روان مهرآذر

پیگیری وظیفۀ منحصر به فرد ماست

کلینیک مهرآذر

موسسه روان مهرآذر

موسسه روان مهرآذر

در سال ۱۳۸۶ با هدف تجمیع فعالیت های بهزیستی و سلامت روانی اجتماعی مردم تاسیس شد از اصول اصلی اساسنامه آن می توان به تاسیس و اداره مراکز مشاوره و کلینیک های مددکاری و سرای سالمندان و مراکز روزانه و شبانه روزی معلولان اشاره کرد همچنین برگزاری همایش های مختلف در حوزه سلامت روانی اجتماعی از دیگر مفاد اساسنامه این موسسه است .