آدرس:

تهران، بین زیرگذر گیشا و پل آزمایش، بعد از فروزانفر، پلاک 71، طبقه اول، واحد 4

تلفن

88287508 / 88287508 / 88287508 / 882875080

info@mehrazar.org