شهر درگذر زمان

شهر درگذر زمان حدود 5 تا 7 هزار سال بیشتر از تاریخ شهر نمی گذرد. این چندین هزار سال در مقایسۀ کل تاریخ حیات بشر لحظه ای بیش نیست.  اما همین لحظه کل دورانی است که ما آن را تمدن (civilization ) می نامیم. تاریخ بشر تا حدود زیادی توصیف پیروزی شهرها و حیات شهری …

شهر درگذر زمان ادامه »