قبلی
ببری

رضا ببری بناب

صاحب امتیاز و مدیر کلینیک / کارشناس ارشد مددکاری/ درمانگر فردی و زوج
  • 30 سال سابقه کار
  • مددکار اجتماعی
  • زمینه تخصصی: آسیب های اجتماعی و رواني
  • جلسات به صورت آنلاین و حضوری

دیگر اعضا